Ondernemend Vijfheerenlanden (OVHL)

Een overkoepelende vereniging van ondernemersorganisaties in Gemeente Vijfheerenlanden met als doel het samenbrengen van ondernemers, het in kaart brengen en beheren van gemeenschappelijke (ondenemers-)belangen en deze te vertegenwoordigen naar de gemeente. Waarbij Gemeente Vijfheerenlanden OVHL als haar formele gesprekspartner ziet namens de ondernemers binnen haar gemeente.

Dit doet OVHL middels het jaarlijks organiseren van bijeenkomsten waarbij ondernemers samengebracht worden, kennis gedeeld wordt en het netwerk onderling wordt versterkt. Dit gebeurt middels bedrijvenbezoeken, het uitnodigen van sprekers, een nieuwjaarsreceptie en het bieden van een communicatieplatform voor het delen van vragen en het bieden van kennis. Tevens zijn er twee vaste momenten in het jaar waarop OVHL overleg heeft met de wethouder van Ruimtelijke Ontwikkeling, Economie en Verkeer van Gemeente Vijfheerenlanden om de actuele ondernemersdoelen ter sprake te brengen.

Aangesloten zijn:

  • BKL (Bedrijven Kring Leerdam)
  • OVM (Ondernemers Vereniging Meerkerk)
  • Actio (Ondernemersvereniging Ameide Tienhoven)
  • LOV (Lexmondse Ondernemersvereniging)
  • Vos (Vijfheerenlanden Ondernemen Samen)
  • SBBL (Stichting Beveiliging Bedrijventerrein Leerdam)
  • SBBZ (Stichting Beveiliging Bedrijventerrein Zederik)