De Lexmondse Ondernemersvereniging is opgericht op 31 januari 1985 en voortgekomen uit de Lexmondse winkeliers vereniging. Tijdens een vergadering op 27 februari 1985 heeft de winkeliersvereniging zich opgeheven en is opgegaan in de LOV met de verwachting uitsprekend “dat de belangen van de winkelhoudende ondernemers ook binnen de LOV volledig zullen worden gewaarborgd”. En dat is nog steeds het geval, want de winkelhoudende ondernemers en de horeca houden aparte vergaderingen en hebben een eigen bestuur welke onder de paraplu van het dagelijks bestuur van de LOV opereert.

Bestuur LOV

Het bestuur bestaat uit 7 leden waarvan de voorzitter Annette Bronkhorst, secretaris Judith Kok en penningmeester Dirk Bassa het dagelijks bestuur vormen, aangevuld met de 4 algemene bestuursleden; Henk van Maren (WH), Frans de Bruyn, Arjan Smits en Hans van Dieren (PR). Elk bestuurslid heeft een bepaald pakket aan taken. Beslissingen worden altijd door het voltallige bestuur besproken en genomen. Een bestuursbesluit is dan het gevolg. Het besluit wordt aanvaard als een meerderheid van het bestuur er mee instemt. Het bestuur zorgt ervoor dat de verschillende besluiten goed op elkaar worden afgestemd. Elk jaar is er een Algemene Ledenvergadering waarvoor alle leden worden uitgenodigd.

Doelstelling

De doelstelling van de LOV is het behartigen van de belangen van haar leden, contacten onderhouden met gemeentelijke bestuurders, politici en ambtenaren, Kamer van Koophandel en andere lokale ondernemersverenigingen. Het scheppen van een goede onderlinge verstandhouding tussen de leden. Dat houdt in, dat de LOV actief zal zijn om netwerkbijeenkomsten te organiseren. Om de communicatie met de leden te optimaliseren zullen de actuele nieuwsberichten via e-mail toegezonden worden en 2 keer per jaar zal er een nieuwsbrief verschijnen.